Milí rodičia, v činnosti centra Mirabilis pre Vás ponúkame:

 

- individuálne konzultácie pri riešení ťažkostí Vašich detí,

 

- skupinové stretnutia rodičov detí s vývinovými poruchami učenia (s dyslexiou, dysgrafiou, alebo dyskalkúlliou)

 

- skupinové stretnutia pre rodičov detí s výchovnými ťažkosťami (napr. záškoláctvo, vulgárne správanie, a pod.)

 

- skupinové stretnutia pre rodičov, ktorí chcú zlepšiť svoj myšlienkový potenciál (zahrňujúci pamäť, sústredenie,   slovnú zásobu, priestorovú orientáciu a celkový progres v efektivite riešenia probémových situácií).

 

 

Na svete existujú dve veci, ktoré by sme našim deťom mali darovať: Prvou sú KORENE a druhou KRÍDLA.