top of page

e-mail: sukromnecentrum.pe@gmail.com

telefón : 0903 68 99 11

Prečo Mirabilis?

 

 

Mirabilis pochádza z latinského slova výnimočnosť. V našom centre je základnou myšlienkou výnimočnosť každého dieťaťa, ktoré k nám príde.

 

Našou úlohou je podať pomocnú ruku a nemať pri tom zovretú dlaň.

 

Hlavným cieľom Mirabilis je starostlivosť o jednotlivé cieľové skupiny rozdelená podľa veku na deti  a mládež, u ktorých sa krátkodobo, alebo dlhodobo vyskytujú ťažkosti a problémy vychádzajúce zo záťažových situácií v škole, alebo v domácom prostredí, či ťažkostí vychádzajúcich zo signifikantných zdravotných oslabení a narušení. K primárnej činnosti zaraďujeme psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a zostavovanie reedukačných postupov, tréningových programov a individuálnych plánov.

                                                           Medzi čiastkové ciele patrí 

psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo. Progres ľudskej psychiky a rozvoj osobnosti človeka prostredníctvom rôznych prístupov, metód a techník. V oblasti práce s populáciou rodičov a pedagógov (vrátane výchovných poradcov a školských špeciálnych pedagógov) organizovanie workshopov, prednášok a odborných kurzov.

Medzi nemenej dôležitú oblasť činnosti bude patriť poradenstvo, individuálne intervencie a encounterové skupiny pre prvoužívateľov drog. Práca s rodinou v období krízových životných situácií, rozvodov, ochorenia a straty člena rodiny.

Skúsme naše deti učiť, ako majú myslieť, namiesto toho, čo si majú myslieť.

Harmonogram konferencia

bottom of page