e-mail: sukromnecentrum.pe@gmail.com

telefón : 0903 68 99 11

Prečo Mirabilis?

 

 

Mirabilis pochádza z latinského slova výnimočnosť. V našom centre je základnou myšlienkou výnimočnosť každého dieťaťa, ktoré k nám príde.

 

Našou úlohou je podať pomocnú ruku a nemať pri tom zovretú dlaň.

 

Hlavným cieľom Mirabilis je starostlivosť o jednotlivé cieľové skupiny rozdelená podľa veku na deti  a mládež, u ktorých sa krátkodobo, alebo dlhodobo vyskytujú ťažkosti a problémy vychádzajúce zo záťažových situácií v škole, alebo v domácom prostredí, či ťažkostí vychádzajúcich zo signifikantných zdravotných oslabení a narušení. K primárnej činnosti zaraďujeme psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a zostavovanie reedukačných postupov, tréningových programov a individuálnych plánov.

                                                           Medzi čiastkové ciele patrí 

psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo. Progres ľudskej psychiky a rozvoj osobnosti človeka prostredníctvom rôznych prístupov, metód a techník. V oblasti práce s populáciou rodičov a pedagógov (vrátane výchovných poradcov a školských špeciálnych pedagógov) organizovanie workshopov, prednášok a odborných kurzov.

Medzi nemenej dôležitú oblasť činnosti bude patriť poradenstvo, individuálne intervencie a encounterové skupiny pre prvoužívateľov drog. Práca s rodinou v období krízových životných situácií, rozvodov, ochorenia a straty člena rodiny.

Skúsme naše deti učiť, ako majú myslieť, namiesto toho, čo si majú myslieť.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Harmonogram konferencia