Neučme svoje deti ako byť bohatý. Učme ich ako byť šťastný. Iba tak pochopia hodnotu vecí a nie ich cenu.

 • Cez rozprávku do školy /deti z MŠ/ * PLAGAT

 • Aby sme si rozumeli /deti z MŠ/

 • KUPREV /deti z MŠ/

 • Mačka MŇAU /deti z MŠ/

 • Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie BASIC /deti z MŠ/

 • Integračný korekčný program pre deti s ADHD /žiaci a študenti zo ZŠ, SŠ, VŠ/

 • KUPOZ

 • Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie /žiaci a študenti zo ZŠ, SŠ, VŠ/

 • Sfumato /dyslektici zo ZŠ/

 • Fred /prvoužívatelia drog/

 • Ja na to mám /dyslektici zo SŠ a VŠ/

 • Sindelar tréningový program /žiaci a študenti zo ZŠ, SŠ, VŠ/

K nadštandardným službám patria špeciálno-pedagogické prístupy a programy s platnými osvedčeniami a licenciami