Hľadajme riešenia namiesto trestov. Deti sa potrebujú naučiť, ako napraviť svoje chyby a nie iba za ne platiť. /R. Eanes/