Ak sa dieťa nedokáže učiť spôsobom, akým učíme,

možno by sme mali skúsiť učiť spôsobom, akým sa DIEŤA UČÍ. /Ignacio Estrada/

Našimi klientami sú 

  • deti z MŠ

  • žiaci zo ZŠ / SŠ s ťažkosťami v učení

  • žiaci zo ZŠ / SŠ s problémovým správaním

  • deti s emocionálnymi a psychickými ťažkosťami

  • prvoužívatelia drog

  • študenti zo SŠ a VŠ

  • zákonní zástupcovia detí (rodičia)

  • odborníci (pedagógovia, špeciálny pedagógovia, školskí psyhológovia)

 

 

Všetky aktivity, programy a starostlivosť o našich klientov - o Vás sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka (k dispozícií priamo v Centre, alebo po telefonickej konzultácií).