Milé kolegyne a milí kolegovia, špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, pedagógovia, výchovní poradci,
ponúkame Vám:

 

- promtné riešenie krízových situácií školských ťažkostí,

 

- konzultácie pri riešení edukačných ťažkostí žiakov,

 

- konzultácie pri vypracovávaní IVVP,

 

- metodické prednášky ako pracovať so žiakmi / študentmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami         (napríklad Ako pracovať so žiakmi s ADHD? Ako pracovať so žiakmi s dyslexiou?).

 

- skupinové stretnutia pre pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí chcú zlepšiť svoj myšlienkový potenciál   (prostredníctvom Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania).
 
Našu činnosť vykonávame priamo v Centre, ako aj v rámci terénnej činnosti priamo u Vás v škole.

 

Za každým úspešným dieťaťom, ktoré v seba verí, je vždy nejaký rodič, ktorý v neho veril PRVÝ.