Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika

 

Diagnostika trvá v priemere 120 minút priamej práce s dieťaťom a rodičom. Ide o proces odhalujúci intelektové, učebné a celkové schopnosti a danosti Vášho dieťaťa. Analyzuje štruktúru osobnosti, silné a slabé stránky, učebné schopnosti, ako aj prítomnosť intelektové nadanie, vývinové poruchy učenia, ADHD a pod. Výsledky z procesu diagnostiky sa rodič dozvie prostredníctvom rozhovoru a písomnej správy z vyšetrenia. Diagnostika je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka (k dispozícií priamo v Centre, alebo po telefonickej konzultácií), vyhodnotenie testov, vytvorenie správy a poradenstvo sú bezplatné.

 

Našou úlohou nie je zoceliť deti, aby dokázali čeliť tomuto krutému a nemilosrdnému svetu. Našou úlohou je vychovať deti, ktoré urobia svet menej krutým, lepším a nemilosrdným. /L. R. Knost/